hyrläkare-vårdgivare-hyra-läkare

Läkare

Vi ska vara stolta över den sjukvård vi har tillgång till i Sverige. Det är tack vare dig som jobbar eller har jobbat som läkare som vi dagligen har tillgång till bra vård. Vårt bemanningsföretag vill ta tillvara på dina kunskaper. Oavsett om du är pensionerad läkare, vill få mer frihet i vardagen eller vill arbeta som läkare på dina villkor kan vi rekrytera dig för kommande konsultuppdrag. Du kommer bli en hyrläkare som blir uthyrd till olika vårdgivare som matchar dina önskemål.

Du bestämmer när, var och hur du arbetar

I dagens samhälle finns en ökad efterfrågan att arbeta som konsult. Inte minst för den frihet under ansvar som det ger men även möjlighet att själv styra vilka konsultuppdrag du tackar ja till. Som läkare har du möjlighet att arbeta som konsult via vår vårdbemanning. Då hyr vi ut din kompetens till vårdgivare som är i behov av extrapersonal under kortare eller längre perioder. Som hyrläkare kan du själv styra över din vardag och vi går igenom vårt register av vårdgivare som har uppdrag som passar dina kriterier.

Alla kan börja arbeta som konsultläkare. Det enda krav vårt bemanningsföretag har är att du är utbildad läkare och besitter rätt kompetens för att jobba inom vården. I din intresseanmälan har du möjlighet att ange när, var och hur ofta du vill jobba. På så sätt kan du själv påverka din arbetssituation och jobba hur mycket, hur lite eller vart du vill. När vi hittar en vårdgivare som passar in på dina kriterier kan det röra sig om enstaka pass på en vårdcentral i en storstad eller ett konsultuppdrag under ett helt år.

Skräddarsydda villkor med förmåner för hyrläkare

Det finns många fördelar att arbeta som hyrläkare via vår vårdbemanning. Vi har förmånliga villkor som vi skräddarsyr efter varje enskild individ. Genom att arbeta på detta sätt kan våra handläggare presentera ett upplägg som är skräddarsytt efter dig och dina önskemål. Som konsultläkare hos oss är din trygghet viktigast. Detta är anledningen till att vi utöver våra skräddarsydda villkor även erbjuder förmånliga förmåner.

 • Du styr över dina arbetstider
 • Du breddar din kompetens
 • Arbeta som fakturerande eller löntagare 

När jag bestämde mig för att gå över till bemanning kontaktade jag några firmor och det var LäkarLeasing som snabbast tog tag i ”mitt fall” och försökte hjälpa mig. Jag tycker att det har fungerat mycket bra. De uppdrag jag har haft har varit på trevliga väl fungerande vårdcentraler där jag blivit mycket väl emottagen. Det har funnits uppföljning från er sida och det är lätt att få kontakt.

Agneta, arbetar som läkare

Marknadsmässigt hög lön som läkare

Det är inte endast våra skräddarsydda villkor eller förmåner som borde få dig att överväga att bli konsult inom vården. Vi kan dessutom erbjuda dig som hyrläkare en marknadsmässigt hög lön som är betydligt bättre än om du arbetar som läkare i kommun eller landsting. Vi betalar ut din lön som konsult senast tio dagar efter avslutad arbetsvecka.

Din kompetens förtjänar en lön som bevisar att du är kunnig inom ditt område. Därför är vårt bemanningsföretag inom vården stolta över att erbjuda en marknadsmässigt hög lön för dig som läkare inom konsultyrket. Precis som med dina villkor kommer vi anpassa lönen utifrån dina kunskaper, din kompetens och erfarenhet. Det innebär att den lön du får som hyrläkare kan variera och vi baserar din lön utifrån ett flertal olika punkter:

 • Din kompetens inom ditt specifika område
 • Hur lång erfarenhet du har som läkare
 • De villkor du vill ha inför varje konsultuppdrag
 • Uppdragets omfattning och längd
 • Eventuella rese- och boendekostnader
 • Den vårdgivare och vårdcentral du kommer arbeta hos

Om du har några frågor om den lön för läkare vi kan erbjuda är du välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Så enkelt rapporterar du dina arbetade konsulttimmar

Vi har tagit fram egna system som både gör det enkelt att hitta konsultuppdrag att anmäla ditt intresse för samt underlättar när du ska rapportera dina arbetade konsulttimmar. Det är även via detta system (som du får egen inloggning till) som du kan lämna önskemål inför de konsultuppdrag du vill bli erbjuden. Det kan röra information om uppdragens längd, inom vilken avdelning samt i vilken del av Sverige du vill arbeta i.

Via detta system får du som hyrläkare en tydlig överblick över dina bokade uppdrag där information om när, var och hur tydligt framgår. Det är även via detta system som du varje vecka ska rapportera dina arbetade timmar. Oavsett om du är uthyrd som stafettläkare vid enstaka dagar, arbetar som konsultläkare under en längre period eller arbetar som hyrläkare under ett helt år. Det är viktigt att du fyller i din tidsrapport rätt så att din ersättning överensstämmer med den tid du arbetat. För att förklara hur du ska rapportera dina konsulttimmar ser du ett exempel här nedan:

 • Som hyrläkare har du arbetat mellan 07:00-16:00
 • Utgår man från antalet timmar har du arbetat i 9 timmar. Däremot ska du endast fylla i antalet arbetade timmar och minuter där du räknar bort eventuella raster
 • Välj rätt kolumn för inom vilken tidsram som du arbetade. kl 07-17, kl 17-21, kl 21-24 eller kl 24-07
 • Du fyller i att du har arbetat i 8 timmar
 • Du fyller i att du har haft rast i 1 timme
 • Enligt rapporten framkommer det att du har arbetat mellan kl 07:30-16:30 med 1 timmes lunchrast

Anmäl ditt intresse för att styra din vardag

Via vårt bemanningsföretag förser vi varje vecka vården med hyrläkare, stafettläkare eller konsultläkare och du kan bli en av dem. Skicka in din intresseanmälan redan idag för att rekryteringsprocessen ska sätta igång. En av våra många handläggare återkommer sedan till dig för att ställa kompletterande frågor och ge dig mer information om vad det innebär att bli hyrläkare.

Bli hyrläkare och arbeta hos olika vårdgivare vid både kortare och längre konsultuppdrag. Vi hittar vårdgivare som passar in på dina kriterier.