hyrläkare-bemanning-läkare

Hyra läkare

Det finns många anledningar till varför du som vårdgivare är i behov av att hyra läkare. Det kanske råder personalbrist på grund av sjukdom, det finns ett ökat behov av fler läkare under en period eller du som personalansvarig kanske behöver täcka upp för en läkare som kommer vara borta en längre tid. Då ska du som vårdgivare kontakta vårt bemanningsföretag inom vården för att hyra läkare med de kompetenser du eftersöker. Vi matchar dina kriterier med våra tillgängliga hyrläkare och presenterar lämpliga kandidater för dig.

Anlita oss – Följ vår process för att hyra läkare

Som bemanningsföretag inom vården är vår målsättning att bemanna Sveriges sjukvård med rätt kompetens. Vi har inte råd att gå miste om all den fantastiska kompetens som Sveriges läkare besitter vilket är anledningen till att vi hyr ut läkare på konsultuppdrag. När du som vårdgivare kontaktar oss för att hyra kompetenta läkare inom ett specifikt område följer vi en tydlig rekryteringsprocess så att du hittar rätt person för ditt uppdrag.

Du skickar en förfrågan:
Ett första steg i processen är att skriva ner en tydlig och beskrivande lista över den kompetens du är i behov av. Vilken erfarenhet söker du, hur länge förväntas uppdraget pågå, vilka arbetstider ska läkaren arbeta samt annan relevant information.

Vi söker efter en lämplig kandidat i vår konsultbas:
Vi har en bred konsultbas med över 39 000 registrerade läkare. Detta innebär att desto tydligare din kravspecifikation är desto enklare blir det för oss att hitta en hyrläkare som passar in på dina kriterier. Vi kikar närmare på krav gällande kompetens och erfarenhet samt vilka som är tillgängliga under den önskade perioden.

Vi skickar en presentation av en lämplig kandidat:
När vi har hittat en lämplig konsultläkare som har genomgått vår rutinkontroll hos Socialstyrelsen och IVO kommer vi skicka en presentation till dig. I denna fullständiga presentation skickar vi med läkarens CV, referensutlåtanden, legitimationsbevis, examensbevis och andra relevanta handlingar.

Om båda parterna är nöjda bokar vi in konsultuppdraget:
Om både du som vårdgivare är nöjd med konsulten och vår läkare accepterar uppdragsbeskrivningen bokar vi in konsulten på uppdrag hos er. Vår hyrläkare får en bokningsbekräftelse medan du som vårdgivare får en bemanningsplan där detaljer och överenskomna villkor framgår.

Kontinuerlig uppföljning under konsultuppdraget:
Oavsett om du anlitar vår hyrläkare för enstaka pass eller för längre konsultuppdrag finns våra handläggare alltid tillgängliga. För att säkerställa att du är nöjd med att hyra läkare via oss samt att vår hyrläkare är nöjd med uppdraget genomför vi kontinuerliga uppföljningar.

Vi bemannar Sveriges sjukvård

Vår vision på LäkarLeasing är att förse dig som vårdgivare med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är på så sätt som vi fortsätter hålla hög standard på Sveriges sjukvård och kan erbjuda svenska folket sjukvård i världsklass. Vår vision är att tillhandahålla den mest kvalitativa bemanningslösningen på marknaden idag. För att möta det ständigt växande behovet av läkare är vi stolta över att du kan hyra läkare med specialistkompetens inom sitt respektive område.

Anlitar du vår vårdbemanning får du tillgång till användarvänliga system som gör det enkelt för våra tillgängliga hyrläkare att hitta och lämna intresse för ditt uppdrag. Vi förändrar sättet att arbeta på och vill bemanna Sveriges sjukvård på lika villkor med konsultuppdrag som passar våra hyrläkare och dig som vill hyra läkare för kortare uppdrag.

Vårdgivare inom offentlig och privat sektor

Till vårt bemanningsföretag välkomnar vi vårdgivare från hela Sverige som är i behov av vårdpersonal idag eller i framtiden. Vi samarbetar med ett flertal vårdgivare, sjukhus och vårdcentraler inom den offentliga eller privata sektorn. Inom vår konsultbas finns många hyrläkare med spetskompetens inom olika områden som kan arbeta i hela Sverige. Hittills har vårt bemanningsföretag inom vården bemannat över 90 000 uppdragsveckor.

Genom att hyra läkare från vår vårdbemanning får du:

  • Din personal får mer tid över till dina patienter och den dagliga verksamheten
  • Vi erbjuder en kvalitativ och flexibel bemanningslösning
  • Vi hittar en lämplig konsultläkare så att du snabbt och effektivt får den kompetens du behöver

Över 39 000 registrerade hyrläkare och konsultläkare

Vi grundade vårt bemanningsföretag år 2005 och kan idag stoltsera med att vi idag har över 39 000 registrerade hyrläkare och konsultläkare i vår konsultbas. Alla våra läkare har specialistkompetens inom ett flertal områden, har olika mycket erfarenhet och olika kompetens som behövs när man ska jobba inom vården.

Detta innebär att du som vårdgivare inte behöver vara orolig över att inte hitta den kompetens du eftersöker. Vi har Sveriges största databas av vårdpersonal vilket garanterar att vi kommer hitta ett flertal lämpliga kandidater för dig när du behöver hyra läkare under önskad period. Vi har ett flertal handläggare i vårt team som arbetar effektivt för att kunna hantera din förfrågan om att hyra läkare så snabbt som möjligt.

Skicka en förfrågan om att hyra läkare till din vårdcentral

Om du som personalansvarig på ett sjukhus eller en vårdcentral upptäcker ett behov av att hyra läkare ska du skicka en förfrågan till oss. Ange vilka kompetenser du är i behov av, specifika erfarenheter, konsultuppdragets längd, arbetstider och annan information som underlättar när vi ska hitta en konsultläkare till dig.

Vi har Sveriges största konsultbas av läkare som mer än gärna vill arbeta som konsulter inom vården. Vi utgår från dina kriterier när vi hittar en lämplig kandidat för dig och om allt känns bra från både dig och hyrläkaren så bokar vi konsultuppdraget.

Se till att vårdcentralen eller sjukhuset alltid har kompetent vårdpersonal på plats. Genom att hyra läkare får du mer tid till patienter!