Bli hyrläkare och få förmånliga fördelar

Tiderna förändras, likaså sättet att arbeta på. Idag har du som läkare möjlighet att själv styra ditt arbete utifrån dina villkor och kriterier. Detta förändrade tankesätt har vårt bemanningsföretag inom vården tagit tillvara på och erbjuder idag ett modernt sätt att förmedla kompetens på. Om du som läkare vill jobba inom vården men på dina villkor är titeln hyrläkare något som passar dig. Då arbetar du som konsult inom vården och blir uthyrd till vårdgivare, sjukhus och vårdcentraler som matchar dina kriterier. Vår vårdbemanning erbjuder dig ett flexibelt jobb inom vården där du själv kan styra över din arbetsomfattning.

  • En stor fördel med att arbeta som hyrläkare inom vården är att du bestämmer när, var och hur du vill arbeta. När du skickar in din intresseanmälan till vårt bemanningsföretag kan du ange vart i Sverige du vill arbeta, hur mycket och inom vilket område.
  • Du får förmånliga fördelar i form av marknadsmässigt hög lön som konsultläkare, tjänstepension och villkor anpassade utifrån dina kriterier.
  • Som Sveriges största bemanningsföretag inom vården är vi effektiva, tillgängliga, legitima och förändringsbenägna. Vi följer utvecklingen inom sjukvården för att kunna möte det aktuella behovet av kompetent vårdpersonal.

Anmäl ditt intresse för att arbeta som hyrläkare

Genom att bli hyrläkare blir du rekryterad av vårt bemanningsföretag och därmed uthyrd som konsult till olika vårdgivare i olika stor omfattning. Det kan röra sig om enstaka pass för att täcka upp vid eventuell personalbrist i vården eller längre konsultuppdrag på uppemot ett år eller längre. Vårt bemanningsföretag arbetar hårt för att den svenska sjukvården ska fungera vilket ställer höga krav på att rätt kompetens befinner sig på rätt plats.

Som läkare inom ditt område är din kompetens viktig för att vården ska hålla fortsatt hög standard. Detta är anledningen till att vi endast fokuserar på dina kunskaper, din erfarenhet och expertis när du skickar en intresseanmälan om att bli konsultläkare. Vi lägger inget fokus på varken din ålder eller bakgrund utan det vi kollar närmare på i din ansökan är den kompetens du besitter och din förmåga att erbjuda bra vård i Sverige.

Jag ville inte sluta arbeta! Men också, som jag faktiskt var före Zlatan med att säga, jag ville inte att en sjukdom, stroken 2014, skulle stoppa mig. Jag vet mitt värde och jag har en smula erfarenhet, som kanske skulle komma andra till del.

Claes, arbetar som läkare

Så går ansökningsprocessen till – Steg för steg

Första steget – Skicka in en intresseanmälan:
Om du är intresserad av att börja arbeta som hyrläkare ska du skicka in en intresseanmälan till vårt bemanningsföretag. När vi har mottagit din anmälan kommer en handläggare kontakta dig för ytterligare information.

Andra steget – Vi går igenom dina önskemål:
Som ett rekryteringsföretag av vårdpersonal är vår främsta uppgift att förse svensk sjukvård med rätt kompetens. För att uppnå detta samarbetar vi med ett stort antal offentliga och privata vårdgivare, sjukhus och vårdcentraler som är i behov av att hyra läkare och har specifika krav på den kompetens som behövs. Det är även viktigt för oss att tillgodose dina önskemål inför ett konsultuppdrag vilket är anledningen till att våra handläggare går igenom dina önskemål gällande när, var och hur du vill jobba inom vården.

Tredje steget – CV & Referenser:
För att bibehålla bra sjukvård i Sverige är nästa steg i rekryteringsprocessen att gå igenom ditt CV, dina handlingar och annan information som stärker din kompetens som läkare inom ditt område. Våra handläggare genomför en rutinkoll hos IVO, socialstyrelsen samt kontaktar de referenser du angivit i ansökan.

Fjärde steget – Vi hittar uppdrag som passar dig:
När vi har gått igenom dina önskemål, ditt CV och har kontrollerat dina uppgifter hos bland annat socialstyrelsen är det dags för våra handläggare att hitta ett konsultuppdrag. Vi tar dagligen emot uppdragsförfrågningar från ett flertal vårdgivare, sjukhus och vårdcentraler i Sverige som skriker efter din kompetens som läkare. Utifrån dina kriterier ger vi förslag på konsultuppdrag som kan passa dig. Därefter är det upp till dig om du vill tacka ja eller nej till att bli presenterad för aktuell vårdgivare.

Femte steget – Vi presenterar dig för vårdgivare:
Som hyrläkare är du eftertraktad inom vården och om du har tackat ja till ett uppdrag som passar dig kommer vi presentera dig för den berörda vårdgivaren.

Sjätte steget – Grattis, du får uppdraget:
När du har blivit godkänd för ett konsultuppdrag får du en bokningsbekräftelse med mer information. Här kan du läsa mer om uppdragets omfattning, vad du ska arbeta med och vilka villkor vi kommit överens om.

Är du vårdgivare? Då kan du hyra läkare till din vårdcentral

Om du är ansvarig för personalen vid en vårdcentral eller ett sjukhus kan du vända dig till vårt bemanningsföretag för att hyra läkare. Du kan anlita konsulter inom vården för enstaka pass eller för längre konsultuppdrag under exempelvis ett år. Inom vårt bemanningsföretag har vi rekryterat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som vill jobba inom vården på sina villkor.

Det är enkelt att hyra läkare via vårt rekryteringsföretag inom vården. Varje läkare i vår bemanningspool har genomgått noggranna kontroller som bekräftar kompetens och erfarenhet inom sitt arbetsområde.

Skicka intresseanmälan för att bli hyrläkare

Flexibilitet och tillgänglighet är två av våra ledord. Vår vårdbemanning sticker ut bland andra bemanningsföretag då vi gör det enkelt för läkare att jobba inom vården.

Om du vill styra över din vardag och hur, var och när du arbetar är det dags att bli hyrläkare. Skicka in en intresseanmälan redan idag för möjligheten att planera ditt arbete utifrån dina villkor. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.